Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Dokument

Zápis dětí do ZŠ Uhlířské Janovice

Zápis dětí do přípravné třídy a do 1. třídy ZŠ Uhlířské Janovice

Záměry obce Zbizuby

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

VHS Vrchlice-Maleč, a.s. - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023

Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 Územního plánu Zbizuby s prvky regulačního plánu, zkráceným postupem, a veřejném projednání

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - 2

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oznámení o zveřejnění a vystavení dokumentů Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví

Oznámení o zveřejnění a vystavení dokumentů obce Zbizuby v roce 2023

Oznámení o vystavení a zveřejnění dokumentů obce Zbizuby v roce 2024

Oznámení nálezu

Návrh závěrečného účtu obce Zbizuby za rok 2023

Nařízení Města Kutná Hora o záměru předávat lesní hospodářské osnovy vlastníkům lesů

Krajský úřad SČ kraje - opatření obecné povahy č. 1/2024

Informace o konání 10. zasedání ZO dne 20.6.2024

Finanční úřad - veřejná vyhláška

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obecního úřadu Zbizuby