Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Dokument

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obecního úřadu Zbizuby

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výzva pro vlastníky lesů

Oznámení o zveřejnění a vystavení rozpočtového opatření č. 3, kterým se provádí změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2020

Upozornění - obecná prevence pro občany a návštěvníky lesů

Seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován neznámý vlastník

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Oznámení změny výše stočného od 1.1.2021

Pokyny k úhradě příspěvku na vodovodní přípojku

Změna úředních hodin od 12.10.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhlýška - oznámení o vystavení návrhu Územního plánu obce Zbizuby a veřejném projednání

Návrh rozpočtu obce Zbizuby na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zbizuby na období 2022-2024

Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2022-2023

Záměry obce Zbizuby