Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Dokument

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obecního úřadu Zbizuby

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výzva pro vlastníky lesů

Oznámení o zveřejnění a vystavení rozpočtu obce Zbizuby na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu obce Zbizuby na období 2023-2025

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 a č. 2 rozpočtu obce Zbizuby na rok 2022

Informace k povinné výměně kotlů a vytápění dřevní hmotou

Veřejná vyhláška - stanovení změny záplavového území vodního toku Sázava

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Oznámení změny výše stočného a provozovatele

Oznámení o zveřejnění a vystavení rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu Svazku na roky 2023 - 2024

Informace FÚ Kutná Hora

Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Informace Úřadu práce

Informování občanů o odpadovém hospodářství obce Zbizuby v roce 2021

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení na stavbu "Skupinový vodovod Kácov-Zbizuby-Podveky-Rataje nad Sázavou"

Seznam nemovitých věcí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2021

Finanční úřad pro SČ kraj - veřejná vyhláška

Vyúčtování výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2021

Veřejná vyhláška - doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje SČ kraje