Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Dokument

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obecního úřadu Zbizuby

Informace FÚ Kutná Hora

Informace k povinné výměně kotlů a vytápění dřevní hmotou

Informace Úřadu práce

Informování občanů o odpadovém hospodářství obce Zbizuby v roce 2021

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2021

Návrh závěrečného účtu obce Zbizuby za rok 2021

Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Vlková

Oznámení o zveřejnění a vystavení rozpočtu obce Zbizuby na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu obce Zbizuby na období 2023-2025

Oznámení o zveřejnění a vystavení rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu Svazku na roky 2023 - 2024

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 a č. 2 rozpočtu obce Zbizuby na rok 2022

Oznámení změny výše stočného a provozovatele

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Seznam nemovitých věcí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Veřejná vyhláška - doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje SČ kraje

Veřejná vyhláška - stanovení změny záplavového území vodního toku Sázava

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Vyúčtování výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2021