Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Úřední deska

Dokument

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obecního úřadu Zbizuby

Informace Finančního úřadu pro SČ kraj - výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Informace k ptačí chřipce

Informace - sčítání 2021

Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 2/2021, kterou se zrušuje OZV č. 1/2002 a č. 1/2006

Oznámení o zveřejnění a vystavení rozpočtového opatření č. 4, kterým se provádí změna rozpočtu obce Zbizuby na rok 2020

Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Zbizuby na rok 2021

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Zbizuby na období 2022-2024

Oznámení změny výše stočného od 1.1.2021

Podklady pro projednání územního plánu Zbizuby na veřejném zasedání ZO dne 29.4.2021

Pokyny k úhradě příspěvku na vodovodní přípojku

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Veřejná vyhláška - informace FÚ k dani z nemovitých věcí na rok 2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Zbizuby

Výzva pro vlastníky lesů

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Uhlířské Janovice pro školní rok 2021/2022