Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Historie a současnost obce

Vloženo: 21. června 2008

Obec Zbizuby leží 8 km od Uhlířských Janovic směrem na Kácov v malém údolí z něhož vytéká potok do řeky Sázavy. V současné době mají Zbizuby i s přilehlými obcemi 460 obyvatel.


 

Zbizuby
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295, když byla vladyckým sídlem, na němž žili Slávek a Jan, vladykové ze Zbizub. Po vzniku CSR v roce 1918 se Zbizuby staly samostatnou obcí s přilehlými osadami Hroznice, Nechyba, Vlková a Koblasko a měly 806 obyvatel. V roce 1926 se ve Zbizubech započalo vyučovat v nově vybudované škole, která byla v r. 1975 pro nedostatek žáku uzavřena. Dnes ve škole sídlí obecni úřad, rekonstrukcí bývalé mateřské školy byly zhotoveny 2 byty, v půdních prostorách jsou nově vybudované 3 byty a zbývající část budovy je pronajata k podnikání. V 70. a 80. letech byla v regionu obce Zbizuby postavena řada nových rodinných domů. Obec Zbizuby má od roku 2002 zpracován územní plán. Obec usiluje o svůj rozvoj prodejem pozemků určených k výstavbě rodinných domků a v současné době je na těchto pozemcích rozestavěno několik objektů. Úspěšně se rozvíjí i sféra služeb. Zemědělskou prvovýrobu zde zajišťují ZAS Zbizuby a několik soukromě hospodařících rolníků. V obci je sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdruženi. Občané a ostatní návštěvníci tu mají k dispozici obchod se smíšeným zbožím, kulturní dům (Dům požárníků) a další služby. V celém regionu obce je vybudována telekomunikační sil a zřízen bezdrátový rozhlas. V samotné obci Zbizuby je 74 domů, z toho jich je 56 obydlených trvale.


 

Koblasko
Obec leží nalevo poblíž silnice Uhlířské Janovice - Kácov. V blízkosti Koblaska se nachází bývalý Dolský mlýn. V obci je soukromá zemědělská farma. V současné době je zde 31 domů, z toho jich je 12 obydlených trvale.


 

Vranice
Obec leží 3 km od Zbizub. Ve vsi se nacházejí 4 staré kapličky asi z pol. 18. století. Místní škola byla vystavěna v letech 1924-1925, ale po válce byla pro nedostatek dětí zrušena. Po rekonstrukci budovy, která byla zahájena v roce 2005 a dokončena v roce 2007 zde vzniklo 7 nových bytů. V obci je hasičský sbor, občané mají k dispozici obchod se smíšeným zbožím a další služby. V katastru obce se nachází chatový tábor YMCA s kapacitou cca 100 lůžek. V současné době je v obci Vranice 55 domů, z toho jich je 29 obydlených trvale.


 

Nechyba
Obec, (dřívější název Nechyba Kácovská) leží na silnici 7 km od Uhlířských Janovic směrem na Kácov. Základem této osady byla starodávná formanská krčma. Nechyba byla založena asi v 18. století kácovskými pány a měla jako dnes 3 popisná čísla.


 

Vestec
Obec leží při silnici Uhlířské Janovice - Kácov 7,5 km jižně od Uhlířských Janovic. Své jméno dostal po zakladatelích a sídlech vladyků z Vesce. Ke dvoru patřil družstevní lihovar, z něhož byla v letech 1956-57 zřízena provozovna na zpracování živočišného odpadu, která byla později zrušena. Dnes je v tomto objektu provozována peletovací linka pro výrobu a sušení ekologického paliva. Vestec má 5 domů, z toho jsou 3 trvale obydleny.


 

Hroznice
Osada leží při silnici vlevo, 7 km od Uhlířských Janovic ve směru do Kácova. Jméno osady pochází od pánů Prokopa a Mikuláše z Hroznic, o nichž je zmínka z roku 1464. Hroznice jsou převážně rekreační oblastí, je zde 14 domů, z nichž jichž 12 slouží jako rekreační objekty.


 

Makolusky
Obec leží na západ od silnice Uhlířské Janovice - Kácov, asi 8 km od Uhlířských Janovic. Místní škola zde byla postavena za války, avšak v roce 1953 byla pro nedostatek dětí zrušena, po roce 1990 byla provedena její přestavba na bytový dům se 4 bytovými jednotkami, které jsou obydleny převážně mladými lidmi. V obci je v současné době 43 domů, z nichž pouze 10 je trvale obydlených, ostatní plní funkci rekreační.


 

Vlková
Obec leží 7 km jižně od Uhlířských Janovic při odbočce směrem do Čestína. Vlková je starou osadou ze 13. století, kdy byla sídlem vladyků vlkovských z Vlkové a Dálkovic. V obci je hasičský sbor a aktivně zde pracuje Tělovýchovná jednota. Ve Vlkové se nachází společenské zařízení a ve středu obce hostinec. V současné době je zde 36 domů, z nichž je 19 trvale obydlených.