Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vyhlášky a usnesení

Archiv
Dokument

Nařízení obce Zbizuby č. 1/2014 o zákazu podomního prodeje

Obecně závazná vyhláška č. 1-2016 Požární řád obce Zbizuby

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zbizuby

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zrušuje OZV č. 1/2002 a č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2010 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku a čistoty na území obce Zbizuby

Vyhláška č. 3/2003 - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Archiv