Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Veřejné zakázky malého rozsahu

Archiv
Dokument

Smlouva o dílo - Modernizace kulturního domu Vlková č.p. 15

Smlouva o dílo - Komunitní centrum Zbizuby

Smlouva o dílo - Zbizuby - rekonstrukce nebytových prostor

Smlouva o dílo - Územní plán Zbizuby

Smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu „Zbizuby – cesta k ČSPH"

Nákup malotraktoru s příslušenstvím

Smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu „Zbizuby – chodník na návsi"

Smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu „Zbizuby – chodník do vsi"

Smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Makolusky“

Smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu „Zbizuby – chodník u silnice II-125“

Smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu "Zbizuby - Kanalizace a ČOV - II. etapa - 1. část"

Smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu "Zbizuby - Kanalizace a ČOV - 1. etapa"

Smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Vlková"

Smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Vranice"

Smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky malého rozsahu "Víceúčelové hřiště pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v obci Zbizuby"

Archiv