Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

B. Opravné prostředky

Vloženo: 17. února 2010

 

Odvolání
 
            -          proti rozhodnutí obecního úřadu Zbizuby o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od 
                        doručení rozhodnutí podat odvolání, které se podává u obecního úřadu Zbizuby,
                        který rozhodnutí vydal
 
            -          odvolání, které směřuje proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží
                  starosta k rozhodnutí zastupitelstvu obce Zbizuby   
 
       -          odvolání, které směřuje proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je
                       starosta příslušnému odboru Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze