Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

4.6 Adresa e-podatelny

Vloženo: 17. února 2010

 Pokyny pro veřejnost pro zasílání elektronických zpráv

 (pro provoz elektronické podatelny)
 
 
Elektronická adresa obce Zbizuby je:
 
 
 
 
 
    1) Na elektronickou adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu. Rovněž se na tuto adresu e-podatelny mohou zasílat dále uvedená zákonem stanovená podání, která musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb (První certifikační autorita a.s., jejíž webová adresa je www.ica.cz, přičemž certifikát musí být k podání připojen:
 
     -   u podání dle Správního řádu 71/67 Sb., od 1.1.2006 dle nového Správního řádu 500/04 Sb. (správní sankce)
 
     -   u podání dle Zákona o správě daní a poplatků
 
    2) Aby mohlo být se zprávami dále nakládáno, musí být doručované elektronické zprávy do e-podatelny v tomto předepsaném formátu: doc, xls, pdf, rtf, txt, htm. Při fyzickém doručení datového nosiče na podatelnu musí být data opět ve zde předepsaném formátu, přičemž datovým nosičem může být USB flash disk, ev. CD.
 
    3) Přijetí zprávy na e-podatelnu je odesílateli potvrzeno „oznámením o doručení zprávy“ s uvedením data přijetí. V zákonem uvedených případech je připojen i zaručený elektronický podpis. Zpráva o přijetí je odesílateli zaslána následující pracovní den po doručení na e-podatelnu.
 
    4) Pokud je při přijetí zprávy zjištěno, že zpráva obsahuje „škodlivý kód“ (je zavirována), pak není dále zpracovávána a o této skutečnosti je uvědomen odesílatel.
 
    5) K podpisu dokumentů, které musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, jsou vydány kvalifikované certifikáty starostovi obce.
 
    6) V případě nejasností ohledně provozu e-podatelny pro veřejnost je možno směřovat telefonické dotazy na číslo: 724 060 550.
 
    7)  S veškerými informacemi doručovanými na e-podatelnu je nakládáno v souladu se Zák. 101/00 Sb. o ochraně osobních údajů.