Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

3.1 Důvod a způsob založení

Vloženo: 16. února 2010

 

Obec Zbizuby (dále jen obec) vznikla ke dni 23. 11. 1990 jako územní samosprávná jednotka (je veřejnoprávní korporací) v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění. Dle zákona o obcích vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobu s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (Ústava ČR, zákon o obcích).