Zbizuby oficiální stránky obce

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Postup při hlášení mimořádných událostí (požár, lokální povodeň apod.)

Vloženo: 20. února 2013

PŘIJÍMÁNÍ HLÁŠENÍ

 

Při hlášení požáru a jiné mimořádné události musí být v ohlašovně zaznamenáno:

 

a) postižený objekt,

b) přesná adresa a místo události,

c) co je hlášeno (požár, stupeň poplachu, povodeň, dopravní nehoda, olejová havárie, apod.),

d) kdo žádá o pomoc nebo podává hlášení a odkud (jméno a příjmení, místo, obec, čís. telefonu)

e) datum a čas přijatého hlášení.

 

VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

 

Ohlašovna požáru po přijetí hlášení:

 

     1)    vyhlásí neprodleně požární poplach místní jednotce požární ochrany, nebo nebezpečí jeho vyhlášení:

 

SDH Zbizuby               -              velitel jednotky PO                                   721 547 436

 

     2)    zaznamená datum, čas vyhlášeného poplachu a vyplněný lístek předá veliteli jednotky požární ochrany,

 

     3)    bezprostředně oznámí ohlášenou událost na operační středisko Hasičského záchranného sboru SČ kraje:

 

 

HZS Kutná Hora                                                                                         950 875 011

 

            Vyhlášení požárního poplachu v obci Zbizuby provádí jednotka požární ochrany:

 

     -      v obci Zbizuby sirénou umístěnou na požární zbrojnici ve Zbizubech,

     -      v obci Vlková sirénou, umístěnou na požární zbrojnici ve Vlkové,

     -      v obci Vranice sirénou, umístěnou na požární zbrojnici ve Vranicích.

 

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci Zbizuby vyhlašuje místním rozhlasem, nebo výstražným zařízením požárního vozidla. 

 

KRIZOVÁ SITUACE

 

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

 

Povodně        -  vyhlášení či rušení stupně povodňové aktivity se hlásí na:

           

- dispečink HZS SČ kraje - Kolín                                                    950 885 011

 

- předseda povodňové komise ORP K. Hora                                   602 361 346

 

- tajemník povodňové komise ORP K. Hora                                   724 191 852

                                                                                                                                 725 022 676

 

 - nejbližší obce po toku       

                                       -       Kácov                                         327 324 204                                                                                                                603 278 796

 

                                                              -        Petrovice II                                      327 323 230

                                                                                                                                  725 021 517

 

                                                              -        Podveky                                            327 324 362

                                                                                                                                  724 188 647

 

                                                              -        Rataje nad Sázavou                         327 322 169

                                                                                                                                   725 021 496   

 

                                                              -        Soběšín                                              327 324 379

                                                                                                                                   721 929 333

                                                                                                                                                                         

 

 TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

 

Hasiči                         …………………………………………………………      150  nebo  112

Záchranná služba     …………………………………………………………      155

Policie ČR                  …………………………………………………………      158

 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 

Policie ČR - obvodní oddělení Uhlířské Janovice …………………………         327 542 041

                                                                                                                                    974 875 720

                                                                                                                                    606 808 285

 

Poruchy el. sítě – Kolín ……………………………………………………..          311 116 111

                                                                                                                                    800 850 860

 

Nemocnice  - Kutná Hora   …………………………………………………          327 503 111

                     -  Kolín  ………………….……………………………………..          321 756 111