P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
04.04.2020 - 04:16 CET Přihlášení uživatele
Obec Zbizuby
Zbizuby 51
285 04 Uhlířské Janovice
e-mail: zbizuby@zbizuby.cz
e-mail: podatelna@zbizuby.cz
ID datové schránky: 9agbi46
Telefon: 327 324 452
Mobil: 724 060 550
Číslo účtu: 443563339/2010

 

 

 

 

Obecní úřad > Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

F. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací
 
 
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu materiálových nákladů. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání a vyhotovení informace (tzn. nad rámec běžného vyhledávání informace) bude uhrazena i práce. Žadateli bude předem oznámena výše úhrady i způsob, jakým byla vyčíslena.
 
 
Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník vyřizující žádost dle tohoto sazebníku:
 
mzdové náklady:           
 
-           60,- Kč           za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojenou s mimořádně
                                   rozsáhlým vyhledáním a vyhotovením informace
 
materiálové náklady:
 
-      výdaje související s pořízením 1 výtisku z PC a 1 kopie z multifunkční tiskárny:
 
 černobílý výtisk    A 4    - jednostranně         2,50 Kč            oboustranně             4,-- Kč
                                 A 3                                 4,50 Kč                                           7,-- Kč
 
     barevný výtisk      A 4    - jednostranně        18,-- Kč            oboustranně            34,-- Kč
                                 A 3                                 36,-- Kč                                         68,-- Kč   
 
                            
-      fax                    2,50 Kč           za každou stranu formátu A4
                               hovorné           dle platného ceníku služeb telekomunikačního provozovatele
 
 
-      disketa     12,- Kč           za 1 kus
 
 
-      CD          15,- Kč           za 1 kus
 
 
náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
 
 
ostatní prokazatelné náklady (např. cestovné aj.)
 
 
Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 300,- Kč, žadatel písemně výši úhrady odsouhlasí.
 
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování do pokladny obecního úřadu. Uhrazení nákladů je podmínkou a předpokladem poskytnutí požadované informace.